Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trở thành nhà phân phối, bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong ngành phụ tùng, linh kiện máy móc công nghiệp hóa trên toàn quốc.

Sứ mệnh

Nâng tầm giá trị quá trình sử dụng máy móc